Montáž, servis a poradenstvo
1. Montáž, servis, opravy a poradenskú činnosť v obore výrobného programu
2. Stavebno-montážna činnosť

- dodávka a montáž konštrukcií, skladov, hál, prístreškov, brán

- dodávka a montáž ocelových schodíšť, zábradlia v nerezovom i oceľovom prevedení

- montáž technologických zariadení iných dodávateľov