Účelové zariadenia a zákazková výroba
Účelové zariadenia
Zhotovujeme účelové zariadenia podľa požiadaviek zákazníka, podľa našej, prípadne dodanej dokumentácie.
Medzi tieto zariadenia patria:
- závitovkové a pásové dopravníky pre priemyseľné a potravinárske účely
- dražovacie bubny pre potravinárske použitie
- spaľovacie komory s výmenníkom tepla
- zvukové tlmiče a podobne
Zákazková výroba
V tejto oblasti vychádzame v ústrety nášim zákazníkom, pre ktorých zhotovujeme atypické výrobky, pre uľahčenie pracovných činností ako sú:
- montážne a pojazdné vozíky
- prepravné skrine
- hrebeňové vozíky a regále
- technologické prípravky pre výrobné procesy a podobne