Bimetalické trubky a ohrievače
Bimetalické trubky
Bimetalická trubka je zhotovená z oceľovej duše, na ktorej sú nalisované hliníkové rebrá. Výhodou je veľká teplonosná plocha a lepšia schopnosť odvádzať teplo do okolia.
Použitie: základný stavebný prvok vykurovacích článkov a ohrievačov pre priemyseľné účely, rodinné domy a pod.
Teplonosná plocha pri priemere trubiek
na 1 m dĺžky
25 / 53 [mm]
1,25 [m2]
14 / 32 [mm]
0,43 [m2]
Rozmery:
Oceľová duša
Hliníkové rebrá
25 [mm]
53 [mm]
14 [mm]
32 [mm]
Teplonosné médium:
Horúca voda
Para
90 / 70°C
150 - 160°C
Tepelný výkon je závislý na parametroch použitého média a na rýchlosti ofukovania hlinikových rebier. Pracovný tlak je závislý od hrúbky steny oceľovej duše. Maximálny pracovný tlak je 2 MPa.
Dĺžky bimetalických trubiek: 1000 - 3000 mm (po vzájomnej dohode aj iné rozmery)
Materiál duše
14 x 2,0 11 353 25 x 2,0 11 353 14 x 2,0 17 240 25 x 2,0 17 240
14 x 2,5 11 353 25 x 2,5 11 353 14 x 2,5 17 240 25 x 2,5 17 240
Ohrievače
Z bimetalických trubiek je možné zhotoviť komplexné ohrievače resp. výmenníkové celky:
- ohrievače je možné použiť pre ohrev vzduchu v sušiarniach reziva, rozprašovacích sušiarniach, vykurovacích jednotkách a podobne
Pre návrh veľkostí a výpočet celého ohrievača sú potrebné tieto údaje:
- množstvo vzduchu
- výkon ventilátora, jeho tlaková strata
- teplota vst. vzduchu
- parametre vykurovacieho média
- výkon, ktorý má ohrievač dosiahnúť
- rozmery, do ktorého bude ohrievač umiestnený
- typ pužitej trubky